0

www.algobil.com 6698 SK kapsamında Aydınlatma Bildirimi

Son Güncelleme: 18.03.2024

Veri Sorumlusu Kimliği:

Algobil Eğitim ve Danışmanlık Tic. San. Ltd. Şti.

İletişim adresi: info@algobil.com

İşbu aydınlatma metni www.algobil.com adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

www.algobil.com adresi üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

  • Üyelik Başvuru Alınması , E-Bülten, Talep-Şikayet Alınması, Ürün Tanıtımı ve Satışı

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte [-4.1-] aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir.

Verilerinizi işlerken KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda yazılı olan ilkeler doğrultusunda işlenir:  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun Doğru ve gerektiğinde güncel Belirli, açık ve meşru amaçlar için İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.